Birgitta Bernhardsson Ordförande birgitta@dalagard.se 0303 228121
Silke Kallerdahl Kassör silke@kallerdahl.se  
Johan Frisell Ledamot    
Kenneth Ivarsson Ledamot kenneth.ivarsson72@gmail.com  
Jimmy Kvarnström Ledamot    
Stefan Nyström Suppl.    
Magnus Holmgren Suppl.    
Evert Pettersson Revisor    
Oscar Blanck Revisor    
Mikael Andreasson Revisorsuppl.    
Susanne Bengtsson Valberedning    
Christoffer Svensson Valberedning    

HEM
OSS
NU
DOK

Styrelse och revisorer

Om du har synpunkter och önskemål om vägen, kontakta i första hand vår ordförande.