Protokoll

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Årsmöte 2020 del 1 + del 2

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Extra stämma 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Extra stämma 2014

 

Protokoll som publiceras här är justerade och finns i original hos kassör.

 

Stadgar

Nya stadgar (2014)

Styrdokument

Merparten av det regelverk som gäller för vår verksamhet finns på Trafikverkets hemsida. Men också andra dokument kan vara av intresse t.ex. vid lagändringar. Sådana länkar hamnar här.

Vår policy för vägunderhåll

Om andelstal

Tips om grannsämja och vägvård

DOKUMENT